Όνομα εταιρείας : MEGA GROUP SECURITY A.E.
Διεύθυνση : Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 227
Τηλέφωνο : 2109931583
Fax : 2109958627
Επικοινωνία

Προιόντα:
Συστήματα ασφαλείας

Υπηρεσίες ασφαλείας. Εμπόριο και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.