Όνομα εταιρείας : NORMA TELECOM
: Διευθύνων: Κοκολίνας Γεώργιος
Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 6, Θεσσαλονίκη, 54626
Τηλέφωνο : 2310-500600-610
Fax : 2310-553347
Επικοινωνία

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Fax - Telex
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα