Όνομα εταιρείας : MENCO Ι. & Μ. ΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Ι. Μεντόγιαννης
Διεύθυνση : Δεκανέως Χρ. Νικολάου 49, 17343 Αγιος Δημήτριος
Τηλέφωνο : 2109765135-6, 2109703351
Fax : 2109769596
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ανεμιστήρες οροφής
Ηλεκτρολογικό υλικό
Μικροέπιπλα
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων συσκευών ήχου και εικόνας, μπαταριών, ηλεκτρολογικούυλικού, μικροεπίπλων και ανεμιστήρων οροφής.