Όνομα εταιρείας : SPACE PHONE
: Διευθύνων: Σταύρου Γιάννης
Διεύθυνση : Λεωφ. Αμφιθέας 5 & Λεωφ. Συγγρού, Αθήνα, 17122
Τηλέφωνο : 210-9494800
Fax : 210-9494900
Επικοινωνία

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα