Όνομα εταιρείας : ONKYO - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Αργυρόπουλος Π.
Διεύθυνση : Λεωφ. Μεσογείων 317, Κ. Χαλάνδρι
Τηλέφωνο : 210-6721200
Fax : 210-6740204
Επικοινωνία

Προιόντα:
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού