Όνομα εταιρείας : ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση : ΣΥΡΟΥ 8 -10, 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο : 210, 8042456
Fax : 210, 8042456
Επικοινωνία
URL : www.tsitsiridis.gr

Προιόντα:
Επισκευές και συντήρηση κεντρικής θέρμανσης
Επισκευές και συντήρηση κεντρικού κλιματισμού

Μελέτη, εγκατάσταση κλιματισμού θέρμανσης, φυσικό αέριο