Όνομα εταιρείας : Κ.Κωνσταντινίδης κ ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση : Κ.Κωνσταντινίδης κ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τηλέφωνο : 2102484222
Fax : 2102484642
Επικοινωνία

Προιόντα:
Απορρυπαντικά επαγγελματικής χρήσης