Όνομα εταιρείας : NETWAVE Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Κ. Δανιόλος
Διεύθυνση : Ρούμελης 10, 16451 Αργυρούπολη
Τηλέφωνο : 2109937377
Fax : 2109917642
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Ταμειακές Μηχανές - Συστήματα - Αναλώσιμα γραφείου
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο φορητών τερματικών και τερματικών χειρός, τηλεφωνικού εξοπλισμού,συστημάτων bar code, ασύρματων δικτύων, μηχανών και ηλεκτρονικών ετικετών ραφιών καταστημάτων. Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού. Επισκευέςκαι συντήρηση. Ολοκληρωμένες λύσεις.