Όνομα εταιρείας : NOVOFERM HELLAS Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : M. Wilke
Διεύθυνση : Λεωφ. Λαυρίου 75, 15344 Γλυκά Νερά
Τηλέφωνο : 2106047508
Fax : 2106047509

Προιόντα:
Κουφώματα ξύλινα
Πόρτες ασφαλείας και πυρασφαλείας
Πόρτες αυτόματες, γκαράζ και κήπου - Μηχανισμοί

Αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο θυρών (αυτόματες, γκαράζ, πυρασφάλειας, εσωτερικές) και μηχανισμών.