Όνομα εταιρείας : OLYMPIC SPORTS Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Χριστόπουλος Φώτης
Διεύθυνση : Αγ. Ελευθερίου 126, 18541 Πειραιάς
Τηλέφωνο : 2104834740-1
Fax : 2104834742

Προιόντα:
Εξοπλισμός αθλητικών χώρων

Μελέτη και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων. Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο υλικών και εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων.