Όνομα εταιρείας : AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : R. Dodsworth - Hirst, R. Kara, K.G. Morgan
Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 284, 15232 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο : 2106856222, 2106881257, 2106881341
Fax : 2106881562
Επικοινωνία

Προιόντα:
Internet υπηρεσίες
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Συνδέσεις Internet. Web hosting.