Όνομα εταιρείας : QUALITY CARPETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Σπ. Σκλαβενίτης
Διεύθυνση : Σμύρνης 13, 17778 Ταύρος
Τηλέφωνο : 2103428700-1
Fax : 2103428702
Επικοινωνία

Προιόντα:
Δάπεδα - Πλακάκια - Επενδύσεις
Μοκέτες - Διάδρομοι
Στορ

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο μοκετών, δαπέδων, στορ και ξυλείας.