Όνομα εταιρείας : RAMINO Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Β. Καζεπίδης, Δ. Φουντουκίδης
Διεύθυνση : Τ.Θ. 42, 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310796486
Fax : 2310798087
Επικοινωνία

Προιόντα:
Επιπλα μεταλλικά
Επιπλα ξύλινα
Κουρτινόξυλα - Μηχανισμοί
Στορ

Κατασκευή, εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ξύλινων και μεταλλικών κουρτινόξυλων, επίπλων και μεταλλικών στορ.