Όνομα εταιρείας : SECURITY FORS Ε. ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ευστρ. Φωτέλλη
Διεύθυνση : Λένορμαν 14, 10436 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105247137-8, 2105223014, 2105223091
Fax : 2105243546
Επικοινωνία

Προιόντα:
Συστήματα ασφαλείας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο, μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και κλειστώνκυκλωμάτων.