Όνομα εταιρείας : SERVIMAT Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Θ. Διονυσόπουλος, Χ. Διονυσόπουλος
Διεύθυνση : Μαινεμένης 6, 17778 Ταύρος
Τηλέφωνο : 210-`3474292
Fax : 210-3466303
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αυτόματοι πωλητές
Διατροφής είδη για αυτόματους πωλητές
Ροφήματα για αυτόματους πωλητές και συσκευές διάθεσης
Συσκευαστικά είδη για αυτόματους πωλητές και συσκευές διάθεσης ροφημάτων

Αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο αυτόματων πωλητών, ειδών διατροφής, ροφημάτων και αναλώσιμων (για αυτόματουςπωλητές). Παραγωγή ροφημάτων και ειδών διατροφής για αυτόματους πωλητές.