Όνομα εταιρείας : SHOW LIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Λυσίκατος Νίκος
Διεύθυνση : Πανδοσίας 59 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2102922685, 2102933293
Fax : 2102933293

Προιόντα:
Εκμίσθωση συστημάτων ήχου
Εκμίσθωση συστημάτων φωτισμού
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού
Συστήματα φωτισμού

Ενοικιάσεις, εισαγωγές και xονδρικό εμπόριο συστημάτων ήχου και φωτισμού.