Όνομα εταιρείας : B.E.Κ. ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Μ. Κιουρτσίδου
Διεύθυνση : Μικρό Δάσος, 61200 Πολύκαστρο, Κιλκίς
Τηλέφωνο : 2343024851-2
Fax : 2343024853

Προιόντα:
Κρέας νωπό και κατεψυγμένο
Πουλερικά νωπά και κατεψυγμένα

Επεξεργασία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών.