Όνομα εταιρείας : B.P.B. ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ι. Νερούτσος
Διεύθυνση : Κλεισούρας 5, Τ.Θ. 52096, 14410 Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο : 2102831804
Fax : 2102830043
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γυψοσανίδες
Μονωτικά υλικά
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα

Παραγωγή, εισαγωγές και εμπόριο συστημάτων δόμησης εσωτερικών χώρων (ψευδοροφές και γυψοσανίδες).