Όνομα εταιρείας : V.M. ALERT Α.Τ.Ε.Κ.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Εμμ. Βοριαδάκης, Γ. Μουσταφέρης
Διεύθυνση : Κ. Παλαιολόγου 16, 14343 Νέα Χαλκηδώνα
Τηλέφωνο : 2102529942, 2102529923, 2102531392-3
Fax : 2102531469
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Ηλεκτρολογικό υλικό
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Συστήματα ασφαλείας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων, αυτοματισμών,ηλεκτρονικού υλικού, πυροσβεστικού, ενδοεπικοινωνιακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων και ειδών σήμανσης.Μελέτη και εγκατάσταση.