Όνομα εταιρείας : WIND - MAK Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Στ. Δασκαλούδης
Διεύθυνση : Οδός Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (15 χλμ.), 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310465081-2
Fax : 2310465083
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κουφώματα ξύλινα
Πόρτες ασφαλείας και πυρασφαλείας
Πόρτες περιστρεφόμενες και πτυσσόμενες

Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων, πτυσσόμενων θυρών και θυρών ασφαλείας.