Όνομα εταιρείας : BARPHONE ΨΗΦΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Π. Θεριανός
Διεύθυνση : Πλατ. Αιγύπτου 1, 10434 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2108257600
Fax : 2108217110
Επικοινωνία

Προιόντα:
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνητές αυτόματοι
Τηλεφωνικές συσκευές

Κατασκευή, εισαγωγές και εμπόριο τηλεφωνικού εξοπλισμού. Εγγραφή συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.