Όνομα εταιρείας : ΑΕΡΙΟΝ ΣΚΑΖ ΣΚΑΡΔΑΣΗΣ - ΖΑΟΥΡΗΣ Α.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Θ. Σκαρδάσης
Διεύθυνση : Ασπροποτάμου 67, 17342 Αγιος Δημήτριος
Τηλέφωνο : 2109850040-1, 2109515740
Fax : 2109839033
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός δικτύων υγραερίου χώρων εστίασης
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Συσκευές θέρμανσης

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης, συσκευών θέρμανσης και αερίου.