Όνομα εταιρείας : ΑΘΩΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ι. Κολυμπάς
Διεύθυνση : 63075 Ιερισσός, Χαλκιδική
Τηλέφωνο : 2377022998, 2377023420
Fax : 2377023421
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κουφώματα ξύλινα
Πόρτες περιστρεφόμενες και πτυσσόμενες

Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων. Επεξεργασία δομικής ξυλείας.