Όνομα εταιρείας : BIOCHEM - ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Η. Αρβανιτίδης
Διεύθυνση : Δ. Γληνού 5α, 54628 Μενεμένη, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310537814
Fax : 2310546635
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Γεννήτριες
Εξοπλισμός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Ηλεκτρολογικό υλικό
Μηχανήματα αφαλάτωσης
Μηχανήματα και συσκευές εξαερισμού
Πισίνες και εξοπλισμός
Χημικά επεξεργασίας νερού

Κατασκευή, αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο, μελέτη και εγκατάσταση εξοπλισμού επεξεργασίας νερού, αποβλήτων και κολυμβητηρίων,αντλητικών και πυροσβεστικών συγκροτημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, κινητήρων, εξοπλισμού μέσης τάσης και μηχανημάτων εξαερισμού.