Όνομα εταιρείας : ΑΡΓΥΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δ. Αργυρίου
Διεύθυνση : Αγ. Αννης 6α, 18233 Αγιος Ιωάννης Ρέντης
Τηλέφωνο : 2104916601
Fax : 2104916601

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Γεννήτριες
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συγκροτήματα πιεστικά

Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλητικών, πιεστικών και πυροσβεστικών συγκροτημάτων. Εισαγωγές καιεμπόριο αντλιών, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.