Όνομα εταιρείας : ΓΕΝΕΜ Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.E.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Ανδ. Κυπριανού
Διεύθυνση : Δοϊράνης 118 Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2109596470, 2109574072
Fax : 2109519110

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο θερμοσιφώνων, υδραυλικών εξαρτημάτων, φίλτρων και μηχανημάτωνεπεξεργασίας νερού.