Όνομα εταιρείας : ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ν. Αργυρίου
Διεύθυνση : Λεωφ. Μαραθώνος - Ραφήνας (24 χλμ.), 19009 Ραφήνα
Τηλέφωνο : 2294075900-2
Fax : 2294075903

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού
Συγκροτήματα πιεστικά
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Εισαγωγές και εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης, κλιματιστικών, υδραυλικών ειδών, αντλιών, πιεστικών συγκροτημάτων καιθερμοσιφώνων.