Όνομα εταιρείας : ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.E.T.E.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ε. Ντόκος
Διεύθυνση : Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο : 2665024924, 2665024845
Fax : 2665024845
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού
Πισίνες και εξοπλισμός

Τοπικός αντιπρόσωπος, εμπόριο και εγκατάσταση ειδών κεντρικής θέρμανσης, θερμοσιφώνων, κλιματιστικών, πυροσβεστικού εξοπλισμούκαι αντλητικών συγκροτημάτων. Μελέτη και κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών. Εμπόριο και εγκατάσταση εξοπλισμού πισίνας.