Όνομα εταιρείας : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤ., ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Μ. Δημητριάδου
Διεύθυνση : 68014 Ρύζια, Εβρος
Τηλέφωνο : 25520-94410
Fax : 25520-94290
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αλλαντικά

Παραγωγή αλλαντικών.