Όνομα εταιρείας : ΔΡΑΚΟΣ - ΠΟΛΕΜΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Α. Πολέμης
Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 16, Τ.Θ. 51024, 14568 Κρυονέρι
Τηλέφωνο : 2108161402
Fax : 2108161262
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Γεννήτριες
Εξοπλισμός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συγκροτήματα πιεστικά

Συναρμολόγηση, αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο αντλιών, υδρογεννητριών, συστημάτων βιολογικού καθαρισμούλυμάτων, πυροσβεστικών, πιεστικών και αντλητικών συγκροτημάτων.