Όνομα εταιρείας : ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Αρφαράς Φιλήμων
Διεύθυνση : Στοκχόλμης 13 Ροδίνι- Ρόδος
Τηλέφωνο : 22410-66181-4
Fax : 2241066185
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Εξοπλισμός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Ηλεκτρολογικό υλικό
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Μηχανήματα αφαλάτωσης
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού
Πισίνες και εξοπλισμός
Συγκροτήματα πιεστικά
Συστήματα ασφαλείας
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Εμπόριο κλιματιστικών, ειδών κεντρικής θέρμανσης, μηχανημάτων βιολογικού καθαρισμού, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών καιηλεκτρογεννητριών, αντλιών, πιεστικών και αντλητικών συγκροτημάτων, πυροσβεστικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας, συγκροτημάτων επεξεργασίαςνερού, εξοπλισμού πισίνας, υδραυλικών ειδών, θερμοσιφώνων και ηλεκτρολογικού υλικού. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και έργα.