Όνομα εταιρείας : ΕΛΚΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Α. Καρόπουλος
Διεύθυνση : Κωνσταντινουπόλεως 6, 35100 Λαμία
Τηλέφωνο : 2231096346
Fax : 2231096648

Προιόντα:
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Προκατασκευές - Τζάκια - Φούρνοι

Κατασκευή πυροσβεστήρων, ηλιακών θερμοσιφώνων και προκατασκευασμένων κτηρίων.