Όνομα εταιρείας : ΕΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ι. Σαλαμάνης
Διεύθυνση : Κουρτίδου 157, 11143 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2102520410-2
Fax : 2102520412
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοικονομητές ενέργειας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Μηχανήματα και συσκευές καθαρισμού αέρα
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού

Κατασκευή κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων, λεβήτων, εναλλακτών θερμότητας και εξοικονομητών ενέργειας. Αντιπροσωπείες,αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο κλιματιστικών, εξοικονομητών ενέργειας, ειδών κεντρικής θέρμανσης, μηχανημάτων καθαρισμού αέρα, αναλώσιμωνΗ/Υ, σκαφών αναψυχής και εξαρτημάτων.