Όνομα εταιρείας : ΕΜΦΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Αικ. Ζυμβραγουδάκη, Ι. Ζυμβραγουδάκης
Διεύθυνση : Χλόης 55, 14452 Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο : 2102844000
Fax : 2102844417
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κουφώματα αλουμινίου

Κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων, τοιχοπετασμάτων και διακοσμητικών δομικών υλικών από αλουμίνιο.