Όνομα εταιρείας : ΗΛΙΟΑΚΜΗ A.E.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Χρ. Παπαδόπουλος
Διεύθυνση : Νέα Ζωή, 19300 Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο : 2105595624-6
Fax : 2105595723

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες

Κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων.