Όνομα εταιρείας : ΘΕΡΗΛ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Σ. Φυρογένης
Διεύθυνση : Λεωφ. Μαραθώνος 74, 15351 Παλλήνη
Τηλέφωνο : 2106030240, 2106666543
Fax : 2106032900

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Αντιπροσωπείες, εισαγωγές και εμπόριο υδραυλικών ειδών, ειδών κεντρικής θέρμανσης, κλιματιστικών, ψυκτικών μηχανημάτων καιθερμοσιφώνων. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.