Όνομα εταιρείας : ΘΕΡΜΟΔΟΜΗ Ζ. ΒΑΙΟΣ - Ε. ΤΑΣΙΟΥΡΑ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Β. Τασιούρας
Διεύθυνση : Ατλαντίδος 24, 54454 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310931208, 2310925604, 2310949459
Fax : 2310932945
Επικοινωνία

Προιόντα:
Δεξαμενές
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης και κρουνοποιίας, κλιματιστικών,θερμοσιφώνων και υδραυλικών ειδών.