Όνομα εταιρείας : ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Δ. Ξενογιάννης
Διεύθυνση : Τατοϊου 368α, 13671 Αχαρνές
Τηλέφωνο : 2108000036, 2106200630, 2106206634
Fax : 2106206636

Προιόντα:
Γεννήτριες
Εξοικονομητές ενέργειας
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Συγκροτήματα πιεστικά
Πλυντήρια - Στεγνωτήρια - Σιδερωτήρια
Πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια και σιδερωτήρια
Επισκευές και συντήρηση κεντρικής θέρμανσης
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Συσκευές θέρμανσης
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες

Κατασκευή και εγκατάσταση ατμολεβήτων, ατμογεννητριών, αεροφυλακίων, πιεστικών δοχείων, δεξαμενών, εναλλακτών θερμότητας,φίλτρων, αποσκληρυντών ύδατος και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Εισαγωγές και εμπόριο αντλιών.