Όνομα εταιρείας : ΘΩΜΑΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Μ. Θωμαϊδης
Διεύθυνση : Οικονομίδου 43, 12132 Περιστέρι
Τηλέφωνο : 2105719726, 2105780330, 2105710904
Fax : 2105710904

Προιόντα:
Επιτραπέζια και είδη σερβιρίσματος
Καθαρισμού είδη

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων ειδών, ειδών καθαρισμού και οικιακής χρήσης.