Όνομα εταιρείας : ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, ΔΗΜ., & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Α. Κακλαμάνος, Γ. Κακλαμάνος
Διεύθυνση : Κάνιγγος 9, 10677 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103821790, 2103814375, 2103809892
Fax : 2103807988
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Γεννήτριες
Ηλεκτρολογικό υλικό
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, φίλτρων και αντλιών.