Όνομα εταιρείας : ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Διεύθυνση : 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Τηλέφωνο : 2310865528
Fax : 2310823697
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
Καθαρισμός και συντήρηση πισίνας και κολυμβητηρίων
Μηχανήματα αφαλάτωσης
Πισίνες και εξοπλισμός
Προστασίας περιβάλλοντος υπηρεσίες
Χημικά επεξεργασίας νερού

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο και εγκατάσταση συσκευών, μηχανημάτων και χημικών καθαρισμού νερού, συστημάτωναφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού. Καθαρισμός και χλωρίωση νερού. Βιολογικός καθαρισμός οικιακών λυμάτων. Εγκατάσταση εξοπλισμούκολυμβητηρίων. Κατασκευή εξαρτημάτων για μηχανήματα κολυμβητηρίων.