Όνομα εταιρείας : ΚΑΤΣΙΡΑ, Γ., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Π. Κατσίρας
Διεύθυνση : Λεϊκων 19, 24100 Καλαμάτα
Τηλέφωνο : 2721021987, 2721093676
Fax : 2721093676

Προιόντα:
Αλλαντικά
Κρέας νωπό και κατεψυγμένο
Πουλερικά νωπά και κατεψυγμένα
Φρούτα - Λαχανικά κατεψυγμένα
Ψάρια και ψαρικά νωπά, κατεψυγμένα και ζωντανά

Επεξεργασία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, ψαριών, ψαρικών και λαχανικών. Παραγωγή αλλαντικών.