Όνομα εταιρείας : ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Στ. Κολομβάκης
Διεύθυνση : Λεωφ. 62 Μαρτύρων 379, Ξηροπόταμος, 71303 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλέφωνο : 2810262664, 2810313167, 2810312070
Fax : 2810312045
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού
Συγκροτήματα πιεστικά
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Αποκλειστικές εισαγωγές, τοπικός αντιπρόσωπος και εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης, ηλιακών θερμοσιφώνων, πιεστικώνσυγκροτημάτων, κλιματιστικών, σωλήνων και αντλιών.