Όνομα εταιρείας : ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Μ. Βελισσαρόπουλος
Διεύθυνση : Αβέρωφ 10-12, 10433 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2108211700
Fax : 2108211700
Επικοινωνία

Προιόντα:
Σχολές επαγγελματικής μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής
Σχολές ξενοδοχειακών επαγγελμάτων
Σχολές οργάνωσης ψυχαγωγίας (animateur)