Όνομα εταιρείας : DIANIK ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : N. Διακοδημήτρης
Διεύθυνση : Ανδ. Μουράτη 30, 18547 Πειραιάς
Τηλέφωνο : 2104814850, 2104823079
Fax : 2104821859

Προιόντα:
Αλλαντικά
Τυριά - Βούτυρα

Παραγωγή αλλαντικών. Χονδρικό εμπόριο τυριών.