Όνομα εταιρείας : ΝΑΙΔΟΣ, Σ. Κ., Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Κ. Νάιδος, Σ. Νάιδος
Διεύθυνση : 7ης Μεραρχίας 9, 65403 Καβάλα
Τηλέφωνο : 2510246434, 2510242916
Fax : 2510600037
Επικοινωνία

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο και εγκατάσταση ειδών κεντρικής θέρμανσης, θερμοσιφώνων και κλιματιστικών.