Όνομα εταιρείας : ΝΕΡΓΙΖΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ι. Νεργίζης
Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 214, 56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310633266
Fax : 2310617942
Επικοινωνία

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο υδραυλικών ειδών, ταχυθερμοσιφώνων, οργάνων ελέγχου και ειδών κεντρικής θέρμανσης.