Όνομα εταιρείας : ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Β. Παπαεμμανουήλ, Χρ.Ε. Παπαεμμανουήλ
Διεύθυνση : Οδός Οινοφύτων - Αγ. Θωμά (1 χλμ.), 32011 Οινόφυτα
Τηλέφωνο : 2262031931
Fax : 2262032166
Επικοινωνία

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες

Κατασκευή ηλιακών θερμοσυλλεκτών.