Όνομα εταιρείας : ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Κ., Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Σπ. Παπακώστας
Διεύθυνση : Κολωνού 69, 10436 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105246096, 2105240139, 2105225792
Fax : 2105221598

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Γεννήτριες
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συγκροτήματα πιεστικά

Αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο αντλιών, ηλεκτρογεννητριών, πιεστικών και πυροσβεστικών συγκροτημάτων.