Όνομα εταιρείας : ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ, ΑΦΟΙ, Ο.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Γ. Παπαμικρούλης
Διεύθυνση : Αλαμάνας 91, 13122 Ιλιον
Τηλέφωνο : 2102690032
Fax : 2102690031
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αλλαντικά
Πουλερικά νωπά και κατεψυγμένα

Επεξεργασία νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών και αλλαντικών.